FINNWORD

Översättningar från svenska, engelska, spanska, danska och norska till finska.

FinnTeam-höst-2013-(178)_R_1068

Specialområden
Bruksanvisningar, handböcker, företagspresentationer, webbsidor, reklambroschyrer, teknisk information, produktbeskrivningar, maskinteknik, reklam & marknadsföring, utbildning, turistinformation, möbler, heminredning, konfektion, IT, medicinsktekniska utrustningar.

Bakgrund
Mitt modersmål är finska.
Fil kand vid Stockholms universitet (finska, översättning, ADB)
Språkstudier utomlands (examen chefssekr./utlandskorrespondent England, Schweiz; tolk- och översättarskolan Eladi, Chile).

Egen översättningsfirma sedan 1995.
Arbetat hos internationella företag i Sverige inom branscherna aluminium, skogsindustri, läkemedel, processteknik under åren 1985–1996.

Kontakt
Finnword Services
Lucia Tuulikki Orellana
Box 106
AX-22101 Mariehamn
Åland
Finland

Tfn +358 457 342 5201, +34 673 958 442
info@finnword.ax