HISTORIA

ftt_historia_1Det var en gång tre översättare som alla arbetade på varsitt håll. De träffades på den årliga översättarkonferensen som anordnades av Sveriges facköversättarförening, SFÖ, i slutet av 1990-talet och kom omedelbart så bra överens att de beslutade sig för att börja samarbeta. De började läsa och redigera varandras översättningar och upptäckte att kvaliteten på översättningarna blev bättre samtidigt som kunderna blev betydligt nöjdare. Dessutom blev arbetet mycket roligare!

År 2001 utvecklade översättartrion sitt samarbete genom att grunda ett team och registrera ett gemensamt varumärke – FinnTeam Translations™. Kort därefter öppnades teamets första gemensamma webbsidor.

ftt_historia_2

Vi träffas 2–3 gånger om året. I samband med träffarna står det förutom planeringsarbete också alltid någon form av nöjen eller kultur på programmet. Hittills har vi bland annat besökt ett spa, gjort en tur bland olika konstmuseer samt deltagit i en akvarellmålningskurs och en improvisationskurs. Ibland hinner vi till och med besöka några skoaffärer …

Teamet har blivit så viktigt för alla tre att det inte längre känns meningsfullt att arbeta utan teamets stöd. Den dagliga kontakten via Internet hjälper oss alla att orka även i stunder då arbetet känns tungt. Eventuella termproblem och andra stötestenar är lättare att lösa med gemensamma krafter.

Tillsammans är vi starka!

ftt_historia_3