LANGPRO

 Översättningar från svenska, danska, norska och engelska till finska.
Konferenstolkning mellan svenska och finska i båda riktningar.

http://media.finnteam.com/2016/09/Päivi.jpg

Specialområden
IT, turism, konfektion, bruksanvisningar, maskinteknik, leksaker, livsmedel, företagspresentationer, reklam, webbsidor.

Bakgrund
Modersmål finska.
Översättarexamen (FM) vid Vasa Högskola 1986.
Marknadsekonomexamen vid IHM, Stockholm 1990.
Konferenstolkexamen (EMCI) vid Åbo Universitet 2009.

Jag bodde i Sverige 1986–1996 och arbetade bl.a. med projektledning och marknadsföring inom översättningsindustrin och kreditinformationsbranschen. Driver översättningsverksamhet sedan 1994, fulltid sedan 1995. Flyttade tillbaka till Finland 1996 och driver eget företag i Vasa. Jobbar för tillfället både som översättare och konferenstolk. Kvalitetssäkring genom teamwork vid varje översättningsuppdrag.

Kontakt
LangPro
Päivi Tuomisto
Strandgatan 16 A 14
FI-65100 Vasa
FINLAND

+358 (0)40 5137575
paivi@langpro.fi